Składki ZUS dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych oraz osób współpracujących w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019

Społeczne Zdrowotne Fundusz Pracy
Z ubezpieczeniem chorobowym 904,60 342,32 70,05
Bez ubezpieczenia chorobowego 834,55 342,32 70,05

Składki ZUS dla przedsiębiorców opłacających składki na preferencyjnych  zasadach w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019

Społeczne Zdrowotne Fundusz Pracy
Z ubezpieczeniem chorobowym 213,57 342,32 0,00
Bez ubezpieczenia chorobowego 197,03 342,32 0,00

Składki należy wpłacić na indywidualny rachunek ZUS uzyslany po zarejestrowaniu firmy listem przez pocztę tradycyjną

Skala podatkowa – stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019r:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
do 85.528 zł 18% – kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
od 85.528 zł 14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Podstawa obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek odliczana w zeznaniu rocznym
do 6.600 zł 1.188 zł
od 6.600 zł do 11.000 zł 1.188 zł – [631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6.600 zł): 4.400 zł
od 11.000 zł do 85.528 zł 556,02 zł
od 85.528 zł do 127.000 zł 556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł]
od 127.000 zł brak kwoty zmniejszającej podatek