Składki ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą kwiecień 2015

Społeczne Zdrowotne Fundusz Pracy
Wysoki z chorobowym 754,67 279,41 58,20
Wysoki bez chorobowego 696,47 279,41 58,20
Niski z chorobowym 166,79 279,41 0,00
Niski bez chorobowego 153,93 279,41 0,00

Składki ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą od stycznia 2016

Społeczne Zdrowotne Fundusz Pracy
Wysoki z chorobowym 772,96 288,95 59,61
Wysoki bez chorobowego 713,35 288,95 59,61
Niski z chorobowym 176,33 288,95
Niski bez chorobowego 162,73 288,95

Składki należy wpłacic na nastepujace rachunki ZUS

Ubezpieczenie społeczne konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
Ubezpieczenie zdrowotne konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
Fundusz Pracy konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

Skala podatkowa – stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016r:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
do 85.528 zł 18% – kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
od 85.528 zł 14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku tzw. kwota wolna od podatku w 2016r. to 3089 zł