Opłaty miesięczne za usługi dotyczące:

Prowadzenie ksiąg handlowych:

SKŁADNIK CENA NETTO UWAGI
opłata podstawowa 500,00 zł opłata zryczałtowana
opłata za prowadzenie ksiąg 3,00 zł cena jednostkowa za 1 dowód księgowy oraz 1 operację na wyciągu bankowym w walucie obcej
opłata za prowadzenie ksiąg 1,50 zł cena jednostkowa za 1 operację na wyciągu bankowym, dowód KP lub KW
opłata za prowadzenie ewidencji majątku trwałego 5,00 zł cena za 1 składnik majątku, sporządzanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych, dokumentów związanych z danymi składnikami
roczne sprawozdanie finansowe 1.000,00 zł zeznanie podatkowe roczne wraz
z protokołami i uchwałami zatwierdzającymi do złożenia w KRS

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

SKŁADNIK CENA NETTO UWAGI
opłata podstawowa 120,00 zł opłata zryczałtowana
opłata za prowadzenie księgi 1,00 zł cena jednostkowa za 1 dowód księgowy w walucie polskiej
opłata za prowadzenie księgi 3,00 zł cena jednostkowa za 1 dowód księgowy w walucie obcej
opłata za prowadzenie ewidencji majątku trwałego 3,00 zł cena za 1 składnik majątku, sporządzanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych, dokumentów związanych z danymi składnikami
roczne zeznanie podatkowe 25,00 zł zeznanie podatkowe roczne łączone z dochodami
z innych źródeł i zastosowaniem ulg

Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego:

SKŁADNIK CENA NETTO UWAGI
opłata podstawowa 100,00 zł opłata zryczałtowana
opłata za prowadzenie księgi 0,50 zł cena jednostkowa za 1 dowód księgowy w walucie polskiej
opłata za prowadzenie księgi 2,00 zł cena jednostkowa za 1 dowód księgowy w walucie obcej
roczne zeznanie podatkowe 25,00 zł zeznanie podatkowe roczne łączone z dochodami
z innych źródeł i zastosowaniem ulg

Prowadzenie karty podatkowej:

SKŁADNIK CENA NETTO UWAGI
opłata podstawowa 50,00 zł opłata zryczałtowana

Prowadzenie rejestrów VAT:

SKŁADNIK CENA NETTO UWAGI
opłata podstawowa 80,00 zł opłata zryczałtowana
opłata za prowadzenie rejestru 1,00 zł cena jednostkowa za 1 fakturę w walucie polskiej
opłata za prowadzenie rejestru 3,00 zł cena jednostkowa za 1 fakturę w walucie obcej
opłata za deklarację VAT-UE 20,00 zł cena jednostkowa za deklarację
opłata za deklarację INTRASTAT 30,00 zł cena jednostkowa za deklarację

Prowadzenie kadr i ZUS:

SKŁADNIK CENA NETTO UWAGI
opłata kadrowa 50,00 zł opłata zryczałtowana za 1 pracownika
opłata kadrowa 30,00 zł opłata zryczałtowana za 1 zleceniobiorcę
opłata za prowadzenie ZUS przedsiębiorcy 15,00 zł opłata zryczałtowana za prowadzenie spraw związanych z ZUS
Szkolenie BHP wstępne/okresowe 40,00 – 250 zł cena zależna od liczby uczestników i rodzaju stanowisk pracy

Opłaty dodatkowe:

SKŁADNIK CENA NETTO UWAGI
wysyłanie korespondencji w imieniu Zleceniodawcy do kontrahentów 10,00 zł cena zawiera opłatę pocztową i kopertę (dotyczy m. in. wysyłania not korygujących, próśb
o duplikaty)
składanie wniosków o niezaleganiu 20,00 zł w przypadku urzędu skarbowego dodatkowo opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 21,00 zł + 2,00 prowizja bankowa
analiza finansowa, wnioski kredytowe 200,00 – 2000,00 zł w zależności od złożoności i zakresu opracowania
opracowanie inne finansowo-księgowe oraz opracowanie interpretacja przepisów podatkowych od
200,00 zł
archiwizacja dokumentów 20,00 zł cena za jeden segregator/rok – powyżej 2 lat
wypełnienie wniosków rejestracyjnych (Urząd Miejski, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy) 20,00 zł cena za 1 wniosek (w przypadku Klienta związanego umową z biurem – wymienione czynności gratis)
wypełnienie wniosków rejestracyjnych do Krajowego Rejestru Sądowego 350,00 zł (w przypadku Klienta związanego umową z biurem – cena za wymienione czynności = 200,00 zł)
opracowanie zarządzeń, regulaminów, instrukcji, uchwał, umów, statutów i in. 50,00 – 500,00 zł w zależności od rodzaju dokumentu i jego złożoności

Opłaty dodatkowe za nieterminowość w dostarczaniu dokumentów:

Termin dostarczenia dokumentów CENA NETTO UWAGI
Po 7 dniu następnego miesiąca 10 %
Po 10 dniu następnego miesiąca 25 %
Po 15 dniu następnego miesiąca 50 % wprowadzanie dokumentów przyniesionych po tym terminie będą realizowane wg kolejności Firm przynoszących dokumenty.
Po 18 dniu następnego miesiąca 90 % wprowadzanie dokumentów przyniesionych po tym terminie będą realizowane wg kolejności Firm przynoszących dokumenty.
Po 20 dniu następnego miesiąca 120 % wprowadzanie dokumentów przyniesionych po tym terminie będą realizowane wg kolejności Firm przynoszących dokumenty.
Po 23 dniu następnego miesiąca 200 % cena zawiera konieczne korekty z powodu niedostarczenia dokumentów w terminie;
wprowadzanie dokumentów przyniesionych po tym terminie będą realizowane wg kolejności Firm przynoszących dokumenty.

UWAGA!

W przypadku Firm korzystających z oprogramowania CDN OPT!MA i przesyłających dokumenty w formie elektronicznej, opłaty za wprowadzenie tych dokumentów wynoszą 50 % podanych cen.