Zależy nam, aby do naszego zespołu dołączały osoby kreatywne, posiadające wiedzę merytoryczną oraz umiejętności pracy zespołowej. Od pracowników oczekujemy zaangażowania w dobrą współpracę z Klientami i zapewnienie im wysokiego poziomu świadczonych usług.

Poszukujemy kandydatów na stanowiska:

Księgowy / Księgowa (nr ref. K/09/2017)

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • prawidłowe i terminowe przetwarzanie dokumentacji księgowej zgodnie z wewnętrznymi procedurami firmy
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych
 • rozliczanie i uzgadnianie sald kont księgowych, w tym w szczególności sald bankowych
  i rozrachunkowych
 • sporządzanie raportów i ewidencji w systemie informatycznym
 • uczestnictwo przy sporządzaniu wewnętrznych i zewnętrznych sprawozdań finansowych
 • statystycznych i innych wymaganych prawem
 • utrzymywanie stałych relacji z klientami w powierzonym zakresie,
 • wykonywanie prac administracyjno-biurowych związanych z funkcjonowaniem biura
 • inne czynności zlecone przez przełożonego niezbędne do prawidłowej obsługi klientów, w ramach umów z nimi zawartych

Praca będzie wykonywana pod nadzorem Głównego Księgowego.

Wymagania konieczne:

 • minimum roczne doświadczenie w zakresie rachunkowości
 • znajomość aktualnych przepisów w zakresie rachunkowości oraz podatków
 • wykształcenie wyższe licencjackie lub w trakcie studiów na kierunku finanse
  i rachunkowość lub pokrewnym
 • wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych oraz analitycznego myślenia
 • umiejętność efektywnej pracy w zespole

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość języka angielskiego
 • znajomość oprogramowania CDN Optima połączona z bardzo dobrymi predyspozycjami w zakresie poruszania się w środowisku informatycznym, w tym w programach finansowo-księgowych
 • dobra znajomość oprogramowania MS Excel

Informujemy, że praca będzie się odbywać według ustalonych procedur oraz przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym. W newralgicznych momentach może się odbywać pod presją czasu i w stresujących sytuacjach.

W zgłoszeniu przesłanym na adres wima@wima.szczecin.pl prosimy umieścić nr referencyjny stanowiska oraz klauzulę: ‘Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez WiMa Biuro Rachunkowe Wioletta Marlena Garlińska
z siedzibą przy ul. R. Traugutta 129 w Szczecinie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133, poz. 883 z późn. zm.). Jestem świadomy/a dobrowolności podania moich danych oraz oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.’

Informujemy, że Administratorem danych jest WiMa Biuro Rachunkowe Wioletta Marlena Garlińska z siedzibą przy ul. R. Traugutta 129 w Szczecinie. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Stażysta – Asystent / Stażystka – Asystentka (nr ref. A/09/2017)

Wieloletnie doświadczenie zawodowe jest dla nas ważne, jednak naszą ofertę pracy kierujemy także do studentów i absolwentów. Dla nich tworzymy programy stażowe oraz możliwości odbycia praktyk zawodowych w naszej firmie. Kompetencje, które powinien posiadać każdy kandydat to m.in.:

 • umiejętność planowania i organizacji pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • myślenie analityczne
 • zaangażowanie
 • komunikatywność
 • budowanie oraz rozwijanie swojego potencjału zawodowego

Informujemy, że praca będzie się odbywać według ustalonych procedur oraz przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym. W newralgicznych momentach może się odbywać pod presją czasu i w stresujących sytuacjach.

W zgłoszeniu przesłanym na adres wima@wima.szczecin.pl prosimy umieścić nr referencyjny stanowiska oraz klauzulę: ‘Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez WiMa Biuro Rachunkowe Wioletta Marlena Garlińska
z siedzibą przy ul. R. Traugutta 129 w Szczecinie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133, poz. 883 z późn. zm.). Jestem świadomy/a dobrowolności podania moich danych oraz oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.’

Informujemy, że Administratorem danych jest WiMa Biuro Rachunkowe Wioletta Marlena Garlińska z siedzibą przy ul. R. Traugutta 129 w Szczecinie. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zapewniamy:

 • dostęp do szkoleń i możliwość rozwoju zawodowego
 • możliwość budowania satysfakcjonującej kariery zawodowej
 • naszym priorytetem jest przygotowanie  pracownika do samodzielnej pracy na każdym stanowisku oraz do budowania poprawnych relacji z naszymi klientami
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i wykonywanej pracy