Wima Szczecin

Jak założyć firmę

warto wiedzieć Dodaj komentarz

ZAKŁADANIE DZIAŁALONŚCI:

Poniżej przedstawiamy następujące kolejno po sobie etapy rozpoczynania działalności w formie jednoosobowej.

Zakładanie działalności jednoosobowej oraz spółki cywilnej:

 1. Rejestracja w Wydziale Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta lub Gminy – na tym etapie należy zastanowić się nad nazwą firmy, rodzajem działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, wyborem adresu siedziby i miejsc prowadzenia działalności. Ponadto Wspólnicy spółki cywilnej powinni spisać umowę spółki.
 2. Zgłoszenie do urzędu statystycznego – na tym etapie należy wybrać rodzaj działalności dominującej.
 3. Wyrobienie pieczątki – pieczątka powinna zawierać: nazwę zgodną z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, adres siedziby, nr REGON. Ponadto można podać także nr NIP i nr telefonów.
 4. Założenie konta firmowego w banku – jest ono obowiązkowe w przypadku podatnika VAT, z niego należy dokonywać płatności tego podatku.
 5. Zgłoszenie do urzędu skarbowego wniosku: o nadanie nr NIP i zgłoszenie do VAT (opłata 170,00 zł na konto urzędu miejskiego), oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym.
 6. Złożenie deklaracji PCC-3 i opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych od wartości umowy spółki.
 7. Zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych płatnika składek oraz osób do ubezpieczeń.
 8. Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy pracodawcy.

Osoby fizyczne oraz spółki cywilne mogą wybrać następujące sposoby opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • opodatkowanie wg skali,
 • opodatkowanie podatkiem liniowym 19 %

Osoby fizyczne mają do wyboru następujące formy księgowości:

 • ewidencja przychodów – w przypadku wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatkowa książka przychodów i rozchodów -  w przypadku wyboru opodatkowania wg skali lub podatkiem liniowym,
 • księgi handlowe – w przypadku wyboru opodatkowania wg skali lub podatkiem liniowym.

Dodaj komentarz