Wima Szczecin

Jak założyć spółkę jawną, spółkę komandytową, partnerską.

warto wiedzieć Dodaj komentarz

Poniżej przedstawiamy następujące kolejno po sobie etapy rozpoczynania działalności w formie spółki.

Proces zakładania spółki z o.o. spółki jawnej, spółki komandytowej, partnerskiej:

 1. Rejestracja umowy spółki u notariusza – minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi 50.000,00 zł – wnoszą go wspólnicy w formie gotówki lub aportem. W przypadku pozostałych spółek nie ma uwarunkowań wysokości kapitału. Umowę spółki sporządza się w formie aktu notarialnego (przy kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł opłata notarialna wynosi ok. 1.800,00 zł).
 2. Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym – do rejestracji w KRS potrzebne są: wnioski o wpis do krs, umowa spółki, notarialne wzory podpisów członków zarządu, umowa najmu lokalu będącego siedzibą spółki. Opłata sądowa za rejestrację spółki w KRS wynosi 1.000,00 zł (spółki osobowe) lub 1.500,00 zł (spółki kapitałowe).
 3. Zgłoszenie do urzędu statystycznego na tym etapie należy wybrać rodzaj działalności dominującej.
 4. Wyrobienie pieczątki firmowej – pieczątka powinna zawierać: nazwę zgodną z wpisem do KRS, adres siedziby, nr REGON. Ponadto można podać także nr NIP, nr KRS i nr telefonów.
 5. Założenie konta firmowego w banku.
 6. Zgłoszenie do urzędu skarbowego wniosku o nadanie nr NIP i zgłoszenie do VAT (opłata 170,00 zł na konto urzędu miejskiego). Spółki osobowe składają również oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym.
 7. Zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych płatnika składek oraz osób do ubezpieczeń.
 8. Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy pracodawcy.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki komandytowe zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości. Dochody opodatkowane są 19% podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Możliwe formy opodatkowania spółek jawnych i partnerskich:

 • zasady ogólne – skala podatkowa,
 • podatek liniowy.

Wybór prowadzenia księgowości spółek jawnych i partnerskich:

 • księga przychodów i rozchodów,
 • pełna księgowość,
 • ryczałt ewidencjonowany.

Dodaj komentarz